loading

Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu về tên của ông. Trong cái tên Che Guevara, từ “Che” không có trong tên cúng cơm, mà đơn thuần chỉ là cách mà Ernesto Guevara gọi các anh em đồng chí, đồng bào của mình. “Che” là từ mà người Argentina dùng để gọi nhau thân mật, kiểu như “bạn tôi ơi!” trong tiếng Việt. Từ ngữ này đã gắn bó với Ernesto Guevara đến mức mà những người cùng chí hướng trên toàn thế giới đã lấy nó để ghép luôn vào tên ông, ám chỉ ông là một người bạn lớn, một người dẫn dắt vĩ đại của cách mạng dân tộc trên thế giới.